odhlucnenie.sk

Logo východiskové Photoshop copy

ZVUKOVÁ IZOLÁCIA

Čo to je a ako to funguje?

Hluk v skratke

Zvuk predstavuje chvenie hmoty, ktorá toto chvenie (energiu) predáva hmotným časticiam prostredia vo svojom okolí - napríklad vzduchu. Tým vo vzduchu vzniká zhusťovanie a zrieďovanie častíc, čo nazývame zvukovou vlnou. Zvuk začíname vnímať až okolo 20-25 dB.

Prirodzená pokojová hodnota hluku v domácnosti sa pohybuje od 20 do 40 dB. S dokonalým tichom v bežnom živote do styku neprichádzame.

Príklady úrovne hluku v bežnom živote

Vzdialený šum lístia  = 10 dB Náramkové hodinky = 20 dB
Tichý šepot = 30 dB
Dážď/tlmený hovor = 40 dB Obchod/úrad = 50 dB
Bežný rozhovor = 60 dB
Hlučná ulica = 70 dB
Prejazd auta = 80 dB
Prejazd kamiónu = 90 dB
Signál klaksónom = 100 dB Pneumatické kladivo = 110 dB
Hasičská siréna = 120 dB

Základné princípy zvukovo izolačného riešenia

Vzduchová medzera

Vzduchová medzera pomáha zvýšiť útlm konštrukcie, pričom čím širšia je medzera, tým viac zlepší vzduchovú nepriezvučnosť. Toto platí až do šírky 20cm (zlepšenie približne o 15dB). Nevýhodou vzduchovej vrstvy je, že poskytuje priestor pre odraz zvukových vĺn medzi dvoma nepriezvučnými vrstvami. Takto vznikajú stojaté vlny ktoré majú na nepriezvučnosť negatívny vplyv.

Pohltivá vrstva

Prostredníctvom pohltenia zvukových vĺn zabraňuje ich odrazu medzi dvoma nepriezvučnými vrstvami konštrukcie. Týmto spôsobom znižuje negatívny vplyv stojatých vĺn na výslednú nepriezvučnosť. Navyše pri využití lisovanej akustickej peny s vysokou objemovou hmotnosťou vstupuje do celkovej nepriezvučnosti konštrukcie aj Rw peny. 

Výsledný útlm môže zvýšiť až o 8dB. 

Vzduchovo nepriezvučná vrstva

Vzduchovo nepriezvučná vrstva spravidla predstavuje materiál s vysokou objemovou hmotnosťou a uzavretou bunkovou štruktúrou. V rámci konštrukcie plní funkciu tvrdej zábrany, ktorá má za úlohu zastaviť, prípadne odraziť naspäť zvukové vlny vstupujúce do konštrukcie. 

Striedanie ľahkých a ťažkých materiálov

Vďaka striedaniu ľahkých (pohltivých) a ťažkých (nepriezvučných) materiálov dokáže zvukovo izolačná konštrukcia utlmiť celé spektrum frekvencií – od nízkych až po vysoké. Zároveň sa musia zvukové vlny vysporiadať s prestupom medzi materiálmi s rozdielnymi vlastnosťami a hustotou, vďaka čomu strácajú viac energie.  Vždy je účinnejšia konštrukcia s oddelenými vzduchovo nepriezvučnými vrstvami ako tá, kde sú vrstvy v priamom kontakte. 

Zvuková izolácia vs Priestorová akustika

Čo je zvuková izolácia?

Zvuková izolácia slúži ako protihluková bariéra, ktorá zabraňuje šíreniu hluku od zdroja do jeho okolia. Zvukovo izolačné materiály majú uzatvorenú bunkovú štruktúru a používajú sa pri výstavbe na posilnenie vzduchovej nepriezvučnosti nových konštrukcií, alebo na odhlučnenie už existujúcich stien, stropov a podláh. Na odhlučnenie sa využívajú buď menej výkonné kontaktné riešenia, alebo odsadené konštrukcie ktoré vo svojej skladbe zahŕňajú aj výhody vzduchovej medzery.

Čo vyrieši priestorová akustika?

Znižuje dobu dozvuku v miestnosti tým, že minimalizuje odraz zvukových vĺn od nepriezvučných materiálov späť do priestoru. Týmto spôsobom bráni aj ich vzájomnému násobeniu. Výsledkom je teda príjemnejšia akustická atmosféra miestnosti bez nadbytočnej ozveny. Priestorová akustika nerieši prestup zvuku cez steny, stropy alebo podlahu. Na akustickú úpravu miestnosti sa používajú ľahké pohltivé materiály s otvorenou bunkovou štruktúrou, cez ktorú zvuk ľahko prejde.

Trápi Vás hluk?

Napíšte nám.